top of page

Situation After the Arriving of Warning Patrol / East Slovak Gallery in Kosice


Otvorenie výstavy: 6. 12. 2017 o 18.00 hod. Miesto konania: VSG / Hlavná 27 Trvanie výstavy: 7. 12. 2017 – 4. 3. 2018 Výstavu otvorí Július Barczi

„Nepriateľ je niekto, koho príbeh sme si ešte nevypočuli.“ (Wendy Brown)

Situácia po príchode poplašnej hliadky je vizuálnou esejou, umeleckým stváraním topografie násilia na československej hranici, jej aktérov a hlavne jej obetí. Ešte viac je však úvahou o politike strachu, o ambivalencii ľudského konania, konformizme a živote v anestézii. Dnes evidujeme 320 zdokumentovaných prípadov ľudí, ktorí v rokoch 1948-1989 prišli v okolí československej hranice o život. 13.3.2017 slovenský súd rehabilitoval prvú obeť, východonemeckého študenta Hartmuta Tautza, ktorý zomrel v Petržalke pri pokuse dostať sa cez hranicu do Rakúska. Rodiny tých, čo zomreli počas komunistického režimu na štátnej hranici stráženej ozbrojenými vojakmi, špeciálne vycvičenými psami a tiež plotom napojeným na elektrické vedenie, neboli nikdy odškodnené a ľudia, ktorí zahynuli počas komunistického režimu pri železnej opone, neboli nikdy ani rehabilitovaní.

Recent Posts
Archive
bottom of page